keseriusan adalah awal untuk sukses

CARPON
Syaira nur Zahra
Kelas 2.4
SASAB
“Bapa parantos sumping? Siang keneh geuning?” pamajikan ngabageakeun, darehdeh bari nanggeuyciherang dina gelas jangkung.
“Naha, Pa, pan biasana rebo teh badminton?” manehna nanya deui, banigung anu panasran can dijawab teh.
“Teu aya latihan, mah, sadayana sibuk nyiapkeun UAS,” tembal teh bari ngaleguk ciherang, seger.
Aya ku ni’mat rumah tangga teh, pamajikan begeur, amis budi, derehdeh, soleh, naon deui lah pokona mah sagala anu aralus Nampak dina pamajikan kuring the, anu teu nyamoak teh ukur hijirasa anu teuing kumaha nyebutkeunna, tapi eta oge kagantian ti si manehna, kabogoh kuring di tempat gawe.
Beungeut manehna nembongan, pangawakan jangkung lenjang, beda pisan jeung pamajkan kuring, anu nya donto, nya behenol.
“Bapa bade tuang ayeuna? Ku mamah disayogikeunnya?” pamajikan nawaran dahar, atuh silenjang ngeleungin tina implengan.
“Moal waka mah, wareg keneh, engke we tos barudak mulih, urang tuag sarerea di padang, “maksud teh di rumah makan padang, kebeuki si bungsu.
pamajikan teu jadi nyimpenan piring dina meja, anggur cetrek,kana computer, maen game.
Atuh kuring bari nungguan pamajikan maen game teh lauluasa ngimpleng si herang bari sms-an jeung manehna.
Teuing anu nyaliara dina dada kuring ayeuna , hiji sensani anu kakara kaalaman ku kuring, pangalaman endah anu moal bisa digambarkeun ku kecap, rasa kasono, rasa haying panggih wae, hayang deukeut wae, asa haying rerentetan terus jeung maanehna.
Ka pamajikan angger nyaah, angger deudeuh, teu aya robahna, ngan anu anehna teh rasa sono kamanehna unggal poe asa beuki ngandelan.
“sami abdi oge, pokona taun ieu, bulan ieu, poe ieu, jam ieu, menit ieu, detik ieu, akang jadi kabogoh abdi!” Tuh kawas anu terus rasa, kalimah eta natrat dina hp.
“Leres ieu teh? Punten tumaros hp na nuju dicepeng ku saha?” kuring ngajawab reuwas.
“Abdi teh eli, kang, kabogoh akang ti semet ayeuna!” walonna.
“Hp ieu sanes dicepeng ku si ayah?” Kuring nana deui.
“Heuning akang teh telmi, piraku pun lanceuk seja mikabogoh akang?” dijawab menehna.
Teu rasa biwir ngarenyu, alah enya paraku salaki eli rek ngarayu kuring, boga rasa ka kuring.
“Ti saha sih pa, ti tatadi teu ereun ereun sms-an?” pamajikan nanya.
Gebeg, sanajan hp di full repeat alias teu diaktifkeun sinyalna, tapi yiap aya sms asup pasti kana layar computer the rerehetan, pantesan pamajikan nanyakeun.
“ieu pa dayat, naroskeun anggaran kanggo kunjungan ka perusahaan” tembal the, asal engap, tah saprak boga kabogoh, hiji deui kabisa kuring pinter ngabohong, kapamajikan, kababaturan, kasiswa disakola, kasasaha, teu weleh bohong, bae lah demi kabaekan semua pihak.
Piraku rek dibejakeun kamari kuring geus ngojay jeung manehna, ngeueum dina bak rendam duaan, rek bebeja kapajikan? Atawa mangkukna basa kuring poho teu mili rapat dikantor, rek bebeja kuring tas otel jeung manehna? Moal atuh, bebeja mah tas mantuan adi kuriak di hegarmanah, lihey pan?.

teu karasa , deui deui biwir ngereyu. Duh asa kasiksa kieu teu bisa ngumbar rasa, kudu nahan, kudu api api teu aya nanaon, padahal ieu dada asa rek bitu, bakat ku pinuh. Duh eli, naha salira the gaduh naon sih, dugi akang kabulengbulengan ngait montel teu bisa ngaleupaskeun?.
“hey naha teu nngawaler? Nuju sareng si tua nya?” ceuk manehna, maksud si tua the ka pamajikan, teu kuring teu ambek , pamajikan disebut kitu kubebene the, asa lucu we nu aya.
“muhun yeuh rada curigaeun.” Tembal the jujur.
“tos heula atuh, nya? Si kukut ge tos mulih,” cenah, si kukut the lalandihan manehna kasalakina.
“tapi sun heula atuh nu dalemmm,” jol deui nu tadi ge can dijawab.
Kuring hareugeueun, kumaha jawabna? Lamun hareupeun mah lagsung ku kuring di cium tah lambey anu sensual the.
“ke enjing wae atuh di rapelkeun,” antukna ku kuring di bales kitu, inget manehna ngajak ka ci panas, isukan, bada opsih.
“bapa ka cai heula mah.” Kuring cengkat hararampang awak mah, anu beurat mah , ieu na jero dada, beurat nandangan ka sono ka si lenjang. Bari maupus kacuriga, celengok pamajikan di cum pipina, beda ewueh rasa siga keur nyium manehna, pamajikan ngagurubug.
“si bapa ma! jadi we game over!” cenah. Balap mobil dina computer ereun, manehna mareuman computer, bareng jeung muka panto, barudak balik ti sakola.
“hayoh geura ibak, bapa ngajak tuan di luar? Kade sapatuna, tasna simpen dina tempatna, tong dibalatakeun,” pamajikan cuhcih, sok sanajan budak dua geus galede, tapi angger wae sagala kudu di komandoan.
Komando! Kuring ngarandeg! Enya, komando, komandan! Diimah pamajikan komandanna,lain kuring! Teu katingal, teu karasa, tapi natrat salila ieu pamajikan jadi komandan sanajan ku basa nu lantip ku sikap nu ngogo, kuring diogo ku pamajikan, kuring teu boga sikep! Salila ieu kuring teu boga kasempetan ngogo pamajikan. Ieu geuning rusiahna! Matak kuring noga karesep anyar, resep mependo hate! Bobogohan jeung pamajikan batur, ngogo pamajikan batur, paingan atuh ari kitu mah, lain salah kuring sanggeuh meunanh kacindekan kitu, gebrus mandi, teu sirikna cai sabak ampir beak.
“cios emam di luar?” pamajikan nanya.
“cios atuh, barudak tos siap?”
“ke sakedap dai,” tembal manehna bari rap di tiung,ku kuring ditingaikeun. Manis pamajikan teh, bodas, awakna ngeusi, komo palebah gunung sakembaran, teu sirikna siga bogana pamela Anderson, bentang filem Baywatch, geuningan! Tapi pamela-na di tiung ieu mah. Beda jauh jeung manehna nya tepos, nya begang, pokona ceuk si boss mah katilangdarat . kurus tinggi, dada rata. Tapi aneh kuring kabungbulengan liwat saking ku manehna.
“bapa hayu,” barudak nyalikan, kuring ngarenjang, ampir rook ngcleng tina leungeun.
“si bapa ngalamun wae” si bungsu ngagerewek, geuwat kuring dipangku didiukeun dina mobil hereup! Pamajikan mah sina di tukang wae, bisi panggih jeung manehna!
Teu nyalahan! Dirumah makan padang, manehna kakara pisan rek ngahuap! Sarerea! sakulawarga! Hate retug nempo menehna, asa ku geulis geulis teuing, diuk gigireun salakina, paingan manehna sorangan anu sok ngaku “ abdi mah sisirangan ngajodo sareng si ayah the,” cenah
“naha? Tanya kuring harita.
“tingali wae atuh , abdi mah bodas, si kukut mah hideung, abdi mah jangkung, anjeunna mah pendek, abdi mah geulis itu mah siga kirdun Bandar bangkkong!” eta geura ka salaki.
“naha atuh beut karesa?” ceuk kuring mincing.
“naha atuh sanes kapungkur urang kapanggihna?”manehna balik nanya.
Nempo kuring asup kaciri paroman na robah, manehna gugupay, hete was was, di henteu henteu oge kuring kakara boga kabogoh pamajikan batur, ayeuna papanggih jeung nu bogana, asa teu tega nempo salakina. Tapi bari jeung aa rasa mungpuas, rasa meunang, egol. Tungtungna rasa eta nu nungtun kuring nyampeurkeun kulawarga manehna,sasalaman,basa basi.
Tara-tara ti sasari sore keneh pamajikan geus ringkeb maneh di kamar, antukna kuring miluan gegelehean, manehna nangkeup meuni pageh.
“pokona bapa masing emut ka kulawargi!, sok sanajan aya nu bogoheun, bapa ulah bogoh,” ceuk pamajikan bari terus hing ceurik.
Kuring bingung , aya naon? Moal kitu tadi papanggih jeung bebene kuring? Piraku apaleun,memangna aya radar di hate pamajikan kuring? anu bisa mantau kalakuan kuringjeung manehna? Teu ngarati ah.
“mamah teu damang?” kuring reuwas, bari mencetan tonggongna, tatakna,sukuna, ceurikna kalah beuki tarik.
“mamah mah sanes tandingan bu eli, pa, mamah mah batan sakieu tapi pan mamah the bejo bapa.”
“mah da ieu mah sanes pertandingan, kanyaah bapa ka mamah, teu ngirangan. Bapa nyaah ka barudak, tapi mamah kudu apal bapa the ayeuna nincak opa puluh! Ceuk batur mah buper ka dua tapi ceuk bap amah cinta munggaran.naon maragina na pan kapungkur bapa ngajak nikah ka bapa. Bapa mah can ngajaran kumaha, endah pisan mah.sanajan ngakuna mah kakara ayeuna,manehna bogoheun pisan ka bapa the, totomplokan jujur.” Kuring nyarita jujur.
“jadi enya bapa the bobogohan jeung bu eli?”tanyana togmol.
“saleresna enjing oge bu eli mah ngajak refresing deui mah.”
“deui? Berarti seringnya? Ka mana? Sareng saha?” manehna merekpek.
Jawab jujur kitu
“enya sering, seseringna mah duduaan wae ka cipanas aya kamer langganan, iraha iraha upami mamah hoyong ke ku bapa di anteur” ceuk kuring ngalelemu.
Jauh tina panyagka manehna kalah hudang kenyenyerian, padahal geus dijangjian di ajak ka ci panas.dasar awewe ukur bisa ceurik. Tungtungna kuring kaluar tukamar ngadon udud, jeung gapleh nepi ka isuk.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: